Kuvasz

54/b sz. FCI standard

Származása: Magyarország

 Felhasználása:  Házak, bírokok, telepek és haszonállatok, továbbá személyek  őrzése - védése. Sport és munkakutyának is alkalmas.

 FCI besorolása: I. fajtacsoport juhász - és pásztorkutyák. Munkavizsgára nem  kötelzett fajta.

 Rövid történeti áttekintés:  Ősi magyar pásztorkutya. Elődei a honfoglaló magyarokkalkerültek a kárpát - medencébe, akik nyájak őrzésére használták a ragadozó  vadállatok és a rablók ellen.  Az árpárd kórtól  XX. század elejéig, fejlett  vadászösztönét felismerve, előszeretettel alkalmazták vadászatra is. A pásztorkodás  megszűntével eredeti alkalmazása is csökkent, bekerültek a falvakba és a városokba  is.

 Általános megjelenés:  erős, hullámos szőrű, nagytestű fajta. Tetszetős külseje  nemességet és erőt sugároz. Testájai arányosak, nem megnyúltak, de nem is  zömökek. Csontozata erős, de nem dúrva. Izomzata szikár, ízületei szárazak.  Oldalról a tőrzs és a végtagok a négyzethez közel eső téglalapot formálnak. Jól  izmolt ;

 szilárd szervezetű, élénk vérmérsékletű, könnyed mozgású. Külleme fáradhatatlan  munkabírásról  tanúskodik.

 Fontos méretarányok:

 A marmagasság százalékában:

 Törzshosszúság: 104%

 Mellkasmélység: 48%

 Dongásság: 27%

 Övméret: 120%

 Fejhossz: 45%

 Az orrhossz a fejhossz: 42%-a

 A fülhossz a fejhossz 50%-a

 Viselkedés és jellem:  Bátor, félelmet nem ismerő fajta.  A gondjára bízott  személyeket,vagy vagyontárgyakat élete árán is megvédi.  Önérzetes, rossz  bánásmód esetén eldurvul.  Hűséges, megbízható, gazdáját és környezetét szerető.  Térigénye nagy. Igénytelen, ápolása egyszerű, a legzordabb időjárást is elviseli. A  szeretetet és törődést meghálálja.

 TESTFELÉPÍTÉS

 1. Fej: A kuvasz feje jellegzetes ék alakú, a testtel harmonizáló, tetszetős és nemes.  Kifejezett erő sugárzik róla. Megnyúlt, de sohasem hegyesedő. Rokon fajtáitól  leginkább a feje különbözteti meg. Jellemzően szikár - száraz. A kanoké valamivel  vaskosabbak.

 Agykoponya:

 Koponya: A fejtető széles, homloka enyhén domborodó. A homlok közepén kifejezett  hosszanti árok húzódik.

 Stop: A stopvonal enyhe lejtésű, tágan ívelt.

 Arckoponya: Az arcorri rész széles, hosszú, és igen erőteljesen izmolt.

 Orrtükör: Az orrhát egyenes, az orr egyenletesen keskenyedik, de sohasem  hegyesedik el. Orrtükre tompa metszésű, fekete.

 Ajkak: Feketék, feszesek, a szájzugban csipkézett szélűek.

 Állkapocs/fogak: Fogazata erőteljes, szabályos és teljes, ollósan záródó.

 Szem: Ferde vágású, mandula alakú, sötétbarna. A szemhéjszél fekete, feszesen  simul a szemhez. 

 Fül: A fejtető egyenes folytatásából vízszintesen ered, tőben megtört, felső harmaduk  a fejtől kissé eláll, majd teljesen hozzásimul. Tompa V - alakot formáz. Figyelő  helyzetben füle meglebben, de sohasem áll fel, és nem csavarodik.

 2. Nyak: Tarkója rövid. Nyaka a vízszintessel 25 - 30 fokos szöget zár be. ERőteljes izomzatú, inkább rövid, mint középhosszú, nincs rajta lebernyeg. Kanokon a szőrnykörv és a mellsörény kifejezett.

3. Törzs: A törzs, és a végtagok oldalról nézve a négyzettől csak kis mértékben eltérő, fekvő téglalapot alkotnak.

Mar: Hosszú, és határozottan a hát síkja fölé emelkedik.

Hát: Középhosszú, egyenes, széles, jól izmolt és feszes.

Ágyék: Rövid, feszes folytatása a hátnak.

Szügy:  Síkja közepén előredomborodó a szegycsont gazdag izomzata miatt. Közepesen széles.

Mellkas: Mély, hosszú, és enyhén dongás.

Alsó keresztmetszeti vonal és has:

A has alsó vonala a mellkas alsó vonalának folytatása. Hátrafelé kissé felhúzott.

4. Farok: Alacsonyan tűzött, az enyhén csapott far egyenes folytatása, határozottan  lefelé irányul. A vége enyhén felfelé hajlik, de nem kunkorodik, kiegyenesítve a csánkig ér. Izgalmi - figyelő állapotban legfeljebb az ágyék szintjéig emelheti.

5. Végtagok

Elülső rész:

Lapocka: Hosszú, dőlt, feszesen fűződik a mellkashoz, mozgékony.

Váll: A vállpúpok a szügy síkjába esnek, feszesek, jól izmoltak. Hosszú dőlt, feszesen fűződik a mellkashoz, mozgékony.

Felkar: Középhoszú, jól izmolt, eleje és vége a törzs hosszanti síkjától egyenlő távolságra van. A felkar a lapockával 90 fokos szöget zár be.

Könyök: Száraz, szorosan a mellkashoz záródik. Az alá nem húzódik, de el sem tőle. A felkar az alkarral 120 - 130 fokos szöget alkot.

Alkar: Arányosan hosszú, egyenes, tömör, szikár izomzatú, mely a lábtő felé erős inakban folytatódik.

Elülső lábtőízület: Jólfejlett, feszes, száraz, inai acélosak.

Elülső lábközéb: Arányosan rövid, szikár, az alkar és a lábközéb által bezárt szög 165 - 170 fok

Elülső mancsok: A mancsok kerekek, vagy kissé oválisak, feszesek. Az ujjak rövidek, lefelé íveltek, (középen nem érintik a talajt), rugalmasak, szorosan zártak. A talppárna és az ujjpárnák rugalmasak, feketék. A karmok kemények, erősek, feketék, vagy palaszürkék.

Elülső végtagok állása:

Előlről nézve szabályos, ha a vállszöglet közepétől a talajra húzott merőleges vonalak egybeesnek a végtagok tengelyével és a mancsot a 3., 4. ujja között felezik. Oldalról szabályos, ha a könyökízület közepétől a talajra húzott merőleges a végtagok középvonalában halad a lábtőig.

Hátulsó rész:

Comb: Hosszú, széles, tömeges izomzattal feszesen fűződik a medencéhez. 

A medence és a combcsont  90 fokos szöget alkot.

Térd: Terjedelems, izmolt. A térdizületben a fel - és az alcombcsont 110 - 120 fokos szögben találkozik.

Alcomb: Hosszú, tömeges izomzata feszes inakban folytatódik a csánkig.

Hátulsó lábtő: Hosszú, széles, terjedelmes, száraz, inas. A csánkizület hajlása 130 - 140 fokos.

Hátulsó lábközép: Rövid, vékony, szikár.

Oldalról, és hátulról nézve is merőleges.

Hátulsó mancsok: A mancsok oválisak, az ujjak rövidek, szorosan zártak, feszesek. A talppárna és az ujjpárna rugalmas, fekete. A karmok feketék, vagy palaszürkék.

Végtagok állása: Oldalról szabályos, ha a térdizület a csípőszöglet alatt, a mancs a csípőízület alatt helyezkedik el. Az ülőgumóról a sík talajra bocsátott merőleges érinti a sarok - gumót. Hátulról szabályos, ha az ülőgumó közepéről a talajra bocsátott merőleges a végtagok tengelyével halad, a végtagok párhuzamos lefutásúak és a talajon közepes távolságra helyezkednek el egymástól.

6. Mozgás: Lépése hosszú, lassú. Ügetése gyakran oldalazó, vágtája tértölelő, lendületes, kitartó. A könyök a testhez simul, oldalirányú kitérés nélkül. A mozgás könnyed, ruganyos.

7. Bőr:  Sok pigmentet tartalmaz, palaszűrke, feszes. Az orrtükör, a szemhájszél és az ajkak fekete. A talppárna fekete, vagy palaszürke. Kívánatos a szájpadlás sötét színezete, de eltűrhető mély pigmentű tarkázottság.

8. Szőrzet: Szőrzete közepesen durva, hullámos, kissé merev és nem nemezesedik. A durva felszőrök aljában finomabb pehelyszőrök vannak. A fejet, a füleket, az elülső végtagok elülső, és oldalsó felületét, a hátulsó végtagok comb alatti tájait és a mancsokat rövid, 1-2 cm hosszúságú, egyenes lefutású, sűrű szőr fedi.

Ugyan csak rövid, és sima lefutású az elülső szabad végtag elülső és oldalsó felületének, valamint a hátulsó végtag comb alatti tájainak szőrzete. A szabad végtagok hátulsó élén 5-8 cm hosszúságú  szőrzászló van a csánkig. A nyakon szőrnyakörv van, amely a szügyre lehúzódva mellsörényt alkot, ez különösen a kanokon kifejezett. A törzs, a comb és a felkar szőrzete gazdagon hullámos, közepes hosszúságú (4-12cm), sűrűn szőrtarajokat, forgókat alkot. A farok egész hosszában dús, hullámos szőrrel fedett, alsó felületének szőrzete a leghosszabb (10-15 cm).

Szín: Fehér, elefántcsontfehér megengedett.

9. Méret

Marmagasság:

Kanok: 71 - 76 cm.

Szukák: 66 - 70 cm.

Súly:  Kanok: 48 - 62 kg;  Szukák: 37 - 50 kg.

10. Hibák

Az előbb említett pontoktól való minden eltérés hibának tekintendő, amely értékelésének pontos arányban kell állnia az eltérés fokával.

11. Kizáró hibák

- Felálló fül

- Előreharapás, illetve 2 mm-t meghaladó hátraharapás 

- Kifelé, vagy befelé forduló szemhéjszélek

- Orrtükri, ajakszéli vagy szemhéjszéli pigmenthiány

- Fogak hiánya

- Kifejezetten erős stopvonal

- Gubancosodásra hajlamos, gyűrűs vagy egyenes, szálkás szőrzet

- Hosszú szőrrel fedett végtagok

- Nyugalmi állapotban is ágyéksíkja fölé emelt, és hátrakunkorodó farok

- Fentiektől eltérő szőrszín

 Utólagos megjegyzés:  A kanoknak két, teljes egészében a herezacskóban elhelyezkedő, szemmel láthatóan normálisan fejlett herével kell rendelkezniük.